Anasayfa | Yeni ��kanlar | Yay�nevleri | Yazarlar | �ye Ol | Hakk�m�zda | Reklam | Bize Yaz�n
A��l�� Sayfas� Yap | S�k Kullan�lanlara Ekle | Email |   17 Kas�m 2018   

 :: Kategoriler ::
Aile
Aratrma
Bavuru Kitaplar
Bilgisayar
Bilim
ocuk Kitaplar
Corafya
Dergiler
Ders Kitaplar
Din
Dizi
Doa
Edebiyat
Eitim-Kltr
Felsefe
Gezi
Hukuk
Kiisel Geliim
Klavuz Kitaplar
Mzik
Psikoloji
Salk
Sanat
Siyaset
Sosyoloji
Sreli Yaynlar
Tarih
Yabanc Dil
Yemek
letiim
Dnyas
iir

 :: E-Mail Listesi ::


Ekle kar :: Tarihte Bugn ::
Muhyiddin-i Arabi'nin Vefat (1240) * Seve Kanal'nn al (1869)


 :: Linkler ::

  :: Reklam ::


Cevap Arada��n�z Her Soru ��in
 :: Yazarlar Listesi ::

Abidin Paa

1843 ylnda Arnavutluk’un Preveze sancanda dodu. renimini memleketinde grdkten sonra stanbul’a gelerek Silahor rtbesiyle Mlkiye snfndan devlet hizmetine girdi. Preveze mutasarrf muavinlii, merkez kaymakaml, bir sre de mutasarrf vekillii hizmetlerinde bulunduktan sonra Narda kaymakaml yapt.
zmir Temyiz Meclisi kinci Bakanl ile zmir’de kurulan Olaanst Komisyon Bakanl; Tekfur Da, Varna, Sofya ve eitli kazalarda mutasarrflk grevlerinde bulundu. Devlet borlar, borsa ilemleri, maliye meseleleri konusunda bir eser, birinci ve ikinci dereceden milletvekili seimleri nizamnamesini hazrlad.
Mamuretlaziz (Elaz) ve Diyarbakr’a gnderildi. Bir sre sonra Rumeli Beylerbeyi rtbesini ald ve Dou Anadolu Islahat greviyle beraber Sivas Komiserlii ve Valilii grevlerine getirildi. Selanik Valiliine atandysa da ok gemeden stanbul’a arlarak kendisine Vezir rtbesi verildi ve Hariciye Nazrlna getirildi (1880). Birinci rtbeden Mecd nianyla taltif edilerek Adana Valiliine tayin edildi. Tekrar Sivas valisi (1884) ve bir sene sonra da Ankara valisi oldu. Son olarak Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz adalar) valilii yapt (1894). 1906’da stanbul’da vefat etti. Kabri Fatih Trbesi avlusundadr. Ayn zamanda ehl-i tarik olan Abidin Paa, tarik-i Halvetiyye’den stanbul’da Merkez Efendi dergh- erifi post-nni merhum Nreddin Efendi’ye mensuptu. Arapa, Farsa, Arnavuta, Franszca ve Yunanca bilen Abidin Paa, bu dillerin edebiyatlarn da gayet iyi kavramt. Yunanca yaz ve iirleri stanbul’da Neologos adl gazetede uzun sre yaymlanmtr. Balca eserleri Tercme ve erh-i Mesnev-i erif, Tercme ve erh-i Kaside-i Brde, lem-i slmiyet –Mdafaa– ve Meli-i slm’dr.

    Mesnevi erhi (2 cilt)

 :: Editrn Seimi ::Ya Ben Ya stanbul (Osmanl Tarihinden Kesitler)

Sultan Yldrm Bayezid, Nibolu Sava\'nn ardndan Kont d...

 :Haftann Yaynevi:Kent Kitap

...

 :: Haftann Yazar ::Avni zgrel

1948 senesinde Ankara’da doan Avni zgrel, ilk, orta...

 :: Anket ::
Ayda Ka Kitap Okuyabiliyorsunuz?
1
2
3
ok Az
Hi Okumam


Anket sonular...

 :: Rportaj ::Yazmay Seviyorum


 :: Reklam :: :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?
Satın Almak için tıklayın


 :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?Webmaster | Gizlilik | Telif Haklar� |

�stanbul

� 2003 www.kitabiyat.com Her hakk� sakl�d�r.