Anasayfa | Yeni ��kanlar | Yay�nevleri | Yazarlar | �ye Ol | Hakk�m�zda | Reklam | Bize Yaz�n
A��l�� Sayfas� Yap | S�k Kullan�lanlara Ekle | Email |   15 Kas�m 2018   

 :: Kategoriler ::
Aile
Aratrma
Bavuru Kitaplar
Bilgisayar
Bilim
ocuk Kitaplar
Corafya
Dergiler
Ders Kitaplar
Din
Dizi
Doa
Edebiyat
Eitim-Kltr
Felsefe
Gezi
Hukuk
Kiisel Geliim
Klavuz Kitaplar
Mzik
Psikoloji
Salk
Sanat
Siyaset
Sosyoloji
Sreli Yaynlar
Tarih
Yabanc Dil
Yemek
letiim
Dnyas
iir

 :: E-Mail Listesi ::


Ekle kar :: Tarihte Bugn ::
Topta Tmarhanesi Ad 2. Bakrky Akl Hastanesi olarak deitiirldi (1925) * Hayrabolu, Malkara, Aralk ve Idr'n Kurtuluu (1922)


 :: Linkler ::

  :: Reklam ::


Cevap Arada��n�z Her Soru ��in
 :: Yazarlar Listesi ::

Ylmaz ztuna

20 Eyll 1930 stanbul doumludur. stanbul'da lise tahsilinin yannda stanbul Konservatuar'na devam etti. 1950 eyllnden 1957 temmuzuna kadar Paris ehrinde kald. Paris'in byk ktbhanelerinde alt. Paris niversitesi Siyas limler Enstits'nde (Sciences Politiques), Sorbonne'da Fransz Medeniyeti (Civilisation Franaise) ksmnda, Alliance Franaise'nin yksek ksmnda okudu ve Paris Konservatuar'na devam etti. 13 yanda ilk makalesi ve 15 yanda ilk kitab basld. 1969'da Adalet Partisi'nden Konya Milletvekili seilerek Ankara'ya yerleti. Trkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda denetleme kurulu yesi, repertuar kurulu yesi, eitim kurulu yesi (Ocak 1966- Kasm 81), Kltr Bakanl'nda bakan bamaviri (1974-77), stanbul Teknik niversitesi Trk Msikisi Devlet Konservatuar'nda kurucu ynetim kurulu yesi ve Trk Mskisi Korosu'nda kurucu ynetim kurulu yesi (1975'den beri), Yay-kur (Yaygn Yksek retim) niversitesinde Osmanl siyas ve medeniyet tarihi retim yesi (1975-78), Mill Eitim ve Kltr bakanlklarnda 1969'dan beri pek ok ihtisas kurulunda ye ve bakan oldu. 1974-1980 arasnda Trkiye Cumhuriyeti'nin resm ansiklopedisi olan ve Mill Eitim Bakanl'nca yaynlanan Trk Ansiklopedisi'nin genel yayn mdr olarak K harfinden T harfine kadar olan cildleri yaynlad. 1983 maysnda Milliyeti Demokrasi Partisi'nin kurucular arasnda bulunarak merkez genel ynetim kuruluna seildi, sonra istifa etti. 1985'de Faisal Finans Kurumu maviri oldu. Pek ok radyo ve televizyon program yapt, bunlarda konutu. Baz konumalar A.B.D., Fransa, Avusturya gibi lkelerin televizyonlarnda yaynland. Baz kitap ve yazlar eitli dillere tercme edildi. Dnyada ilk defa olarak Trk Msiksi Tarihi krssn kurdu. Kltr Bakanl'nn kurucularndandr. "Byk Trkiye", "Osmanl Cihan Devleti", "Byk Trk Hakanl" gibi son yllarda ok kullanlan tarihi ve siyas tabirler, Ylmaz ztuna'nndr. Ayasofya Hunkr Mahfili'nin ibadete almas ve Topkap Saray'nda Hrk-i Sadet Dairesi'nde Kur'n okunmas, 1000 Temel Eser, Ankara Devlet Konser Salonu ve stanbul Atatrk Kltr Merkezi'nin Trk Msiksi'ne almas gibi fikirler ve realizasyonlar Ylmaz ztuna'nndr ve siyas iktidara onun tarafndan telkin ve kabul ettirilmitir. Trk Kara Kuvvetleri'nin ve Deniz Kuvvetleri'nin evvelce yanl olarak kutlanan yldnmlerini bugnki doru balang tarihleri ile kutlanmasn salyan da Ylmaz ztuna'dr. Bir ok konferans verdi. 6 kt'ada pek ok lkeyi gezdi, devlet adamlar ve halkla grerek incelemeler yapt. Milletleraras bir ok kurulua ye seildi. Ylmaz ztuna, Trke'yi ok iyi kullanmas, en ilm eserlerinde bile edebi bir slba shib bulunmas, tarih'i gemi ve gelecee atflar yaparak ve derin bir corafya ve edebiyat kltryle beraber sunmasyla hret yapt. Trkiye'de Osmanl tarihinin ide-i itibarn Ylmaz ztuna temin etmitir. Trk Parlamenterler Birlii, stanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Aydnlar Oca, Anadolu Klb, Yahya Kemal'i Sevenler Cemiyeti, stanbul ehrini Gzelletirme Dernei, Msterikler Cemiyeti, WACL, APACL, NATO Parlamenterler Birlii, Parlamentolararas Trk - Japon ve Trk - Kore, Trk - Sudi Dostluk cemiyetleri, Avrupa Konseyi cemiyeti, Ylmaz ztuna'nn ye, kurucu olduu veya bulunduu milli veya milletleraras kurulular arasndadr.

    Osmanl Devleti Tarihi (siyasi tarih)

 :: Editrn Seimi ::Ya Ben Ya stanbul (Osmanl Tarihinden Kesitler)

Sultan Yldrm Bayezid, Nibolu Sava\'nn ardndan Kont d...

 :Haftann Yaynevi:Kent Kitap

...

 :: Haftann Yazar ::Avni zgrel

1948 senesinde Ankara’da doan Avni zgrel, ilk, orta...

 :: Anket ::
Ayda Ka Kitap Okuyabiliyorsunuz?
1
2
3
ok Az
Hi Okumam


Anket sonular...

 :: Rportaj ::Yazmay Seviyorum


 :: Reklam :: :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?
Satın Almak için tıklayın


 :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?Webmaster | Gizlilik | Telif Haklar� |

�stanbul

� 2003 www.kitabiyat.com Her hakk� sakl�d�r.