Anasayfa | Yeni ��kanlar | Yay�nevleri | Yazarlar | �ye Ol | Hakk�m�zda | Reklam | Bize Yaz�n
A��l�� Sayfas� Yap | S�k Kullan�lanlara Ekle | Email |   16 Eyl�l 2019   

 :: Kategoriler ::
Aile
Aratrma
Bavuru Kitaplar
Bilgisayar
Bilim
ocuk Kitaplar
Corafya
Dergiler
Ders Kitaplar
Din
Dizi
Doa
Edebiyat
Eitim-Kltr
Felsefe
Gezi
Hukuk
Kiisel Geliim
Klavuz Kitaplar
Mzik
Psikoloji
Salk
Sanat
Siyaset
Sosyoloji
Sreli Yaynlar
Tarih
Yabanc Dil
Yemek
letiim
Dnyas
iir

 :: E-Mail Listesi ::


Ekle kar :: Tarihte Bugn ::
Adnan Menderes ve Arkadalar hakknda idam karar verildi (1961)


 :: Linkler ::

  :: Reklam ::


Cevap Arada��n�z Her Soru ��in
 :: Yazarlar Listesi ::

Muhammed kbal

1873'te Pencap eyaletine bal Siyalkut ehrinde dnyaya geldi. Lahor niversitesi'nde felsefe tahsilini tamamlayp bir mddet hocalk ettikten sonra tetkikatn derinletirmek zere Avrupa'ya gitti. Mnih niversitesi'nde ran'da Metafizik adl doktora tezini hazrlad.
Avrupa'daki tetkikat esnasnda yeni fikir ve nazariyelerle karlaan kbal, slm felsefesinin Avrupa'nn ilerlemesi karsndaki durumunu incelemi, akl uur ile vicdan uur arasnda bir ahenk tesis etmiti. Kendisine msbet ilim ve slm ilimlerdeki derin vukufu sebebiyle Allme Muhammed kbal denildi. Avrupa ilim ve felsefesi ile yakndan temas ettikten sonra Mevlna, Molla Cami gibi byk mutasavvflarn yolunu tercih etti.
Avrupa'dan avdetinden sonra Hindistan'n istiklli iin iddetli bir mcadeleye giriti. Bu vadide yazd manzumeler halk arasnda derin yanklar uyandrd. ocukluk ve genlik zamanlarnda daima Mevlna Celleddin-i Rum'nin Mesnev'si ile megul olup ondan ilham alan Muhammed kbal, Esrar- Hod ve Rumuz- Bhod adl mesnevilerini Mevlna'y taklit ederek yazmtr.
"Asrn Mevlna's" olarak anlan kbal'in Peyam- Merk, Zebur- Acem, Cavid-nme, Msafir, Pesi bayed kerd ey Akvam- ark, Armaan- Hicaz gibi eserleri vardr.


    Esrar ve Rumuz

 :: Editrn Seimi ::Ya Ben Ya stanbul (Osmanl Tarihinden Kesitler)

Sultan Yldrm Bayezid, Nibolu Sava\'nn ardndan Kont d...

 :Haftann Yaynevi:Kent Kitap

...

 :: Haftann Yazar ::Avni zgrel

1948 senesinde Ankara’da doan Avni zgrel, ilk, orta...

 :: Anket ::
Ayda Ka Kitap Okuyabiliyorsunuz?
1
2
3
ok Az
Hi Okumam


Anket sonular...

 :: Rportaj ::Yazmay Seviyorum


 :: Reklam :: :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?
Satın Almak için tıklayın


 :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?Webmaster | Gizlilik | Telif Haklar� |

�stanbul

� 2003 www.kitabiyat.com Her hakk� sakl�d�r.