Anasayfa | Yeni ��kanlar | Yay�nevleri | Yazarlar | �ye Ol | Hakk�m�zda | Reklam | Bize Yaz�n
A��l�� Sayfas� Yap | S�k Kullan�lanlara Ekle | Email |   21 Ocak 2019   

 :: Kategoriler ::
Aile
Aratrma
Bavuru Kitaplar
Bilgisayar
Bilim
ocuk Kitaplar
Corafya
Dergiler
Ders Kitaplar
Din
Dizi
Doa
Edebiyat
Eitim-Kltr
Felsefe
Gezi
Hukuk
Kiisel Geliim
Klavuz Kitaplar
Mzik
Psikoloji
Salk
Sanat
Siyaset
Sosyoloji
Sreli Yaynlar
Tarih
Yabanc Dil
Yemek
letiim
Dnyas
iir

 :: E-Mail Listesi ::


Ekle kar :: Tarihte Bugn ::
Sultan III. Mustafa Hn'n veft. (1774) * Piyle (1578) ve Gzi A. Muhtar Paalarn (1919) veftlar


 :: Linkler ::

  :: Reklam ::


Cevap Arada��n�z Her Soru ��in
 :: Yazarlar Listesi ::

Ahmet Hikmet Mftolu

Baslmam bir divana sahip air Yahya Sezai Efendi'nin olu olan Ahmet Hikmet, 1870'te stanbul'da dodu. Sleymaniye Mahalle Mektebi'nde, Dkmeciler'deki Ta Mektep'te, Aksaray'daki Mahmudiye Vakf Rdiyesi'nde ve Soukeme Askeri Rdiyesi'nde okuduktan sonra girdii Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nden 1888'de mezun oldu. Tarmla alakal Patates, kadn gzellii ve cilt bakmyla alakal Tuvalet yahut Letfet-i aza adl iki eviriyle edebiyat dnyasna dahil olan Ahmet Hikmet, 1893'den itirbaren Servet-i Fnun yaz ailesine katld. Hariciye Umur-i ehbenderi (Konsolosluk hizmetleri) Kalemi'ne memur tayin olunan Ahmet Hikmet, grevli olarak Marsilya, Pire ve Kafkasya'da bulundu. 1896'da stanbul'a dnerek ilk memuriyet yerinde Ser-halifelii'ne atand ve Merutiyet'e kadar Hariciye Nezareti merkezinde alt. 1898'den 1908'e kadar Galatasaray Sultanisi'nde retmenlik de yapan Ahmet Hikmet, bir sre Nafia Nezareti Ticaret Mdiriyeti Umumisi'nde de bulunduktan sonra tekrar Hariciye Nezareti'ne dnd. 1913'te Pete Baehbenderi olan Ahmet Hikmet, 1918'de stanbul'a dnd ve nce Abdlmecit Efendi'nin Ser-karinlii'ne atand. 1926'da Ankara'da Dileri Bakanl Konsolosluk Hizmeleri ve Ticaret Genel Mdrl'ne getirildi ve ayn yl iinde Dileri Bakanl Mstearl'na atand. Anadolu - Badat Demiryollar ile Elektrik irketi dare Meclisi azalklarnda da bulunan Ahmet Hikmet 19 Mays 1927 tarihinde stanbul'da karacier kanserinden ld.

ESERLER:Leyl Yhut Bir Mecnunun ntikm, Haristan ve Glistan, alayanlar, Alparslan, Gnl Hanm.

    Gnl Hanm

    alayanlar

    Haristan

 :: Editrn Seimi ::Ya Ben Ya stanbul (Osmanl Tarihinden Kesitler)

Sultan Yldrm Bayezid, Nibolu Sava\'nn ardndan Kont d...

 :Haftann Yaynevi:Kent Kitap

...

 :: Haftann Yazar ::Avni zgrel

1948 senesinde Ankara’da doan Avni zgrel, ilk, orta...

 :: Anket ::
Ayda Ka Kitap Okuyabiliyorsunuz?
1
2
3
ok Az
Hi Okumam


Anket sonular...

 :: Rportaj ::Yazmay Seviyorum


 :: Reklam :: :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?
Satın Almak için tıklayın


 :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?Webmaster | Gizlilik | Telif Haklar� |

�stanbul

� 2003 www.kitabiyat.com Her hakk� sakl�d�r.