Anasayfa | Yeni ��kanlar | Yay�nevleri | Yazarlar | �ye Ol | Hakk�m�zda | Reklam | Bize Yaz�n
A��l�� Sayfas� Yap | S�k Kullan�lanlara Ekle | Email |   24 Haziran 2021   

 :: Kategoriler ::
Aile
Aratrma
Bavuru Kitaplar
Bilgisayar
Bilim
ocuk Kitaplar
Corafya
Dergiler
Ders Kitaplar
Din
Dizi
Doa
Edebiyat
Eitim-Kltr
Felsefe
Gezi
Hukuk
Kiisel Geliim
Klavuz Kitaplar
Mzik
Psikoloji
Salk
Sanat
Siyaset
Sosyoloji
Sreli Yaynlar
Tarih
Yabanc Dil
Yemek
letiim
Dnyas
iir

 :: E-Mail Listesi ::


Ekle kar :: Tarihte Bugn ::
Hz. Ali'nin Halife Oluu (656) Hatay'n Anavatana Katlmas (1939)


 :: Linkler ::

  :: Reklam ::


Cevap Arada��n�z Her Soru ��in
 mam Rabbani - Ahmed Sirhindi 1359 defa bakld

Necdet Tosun
nsan Yaynlar

176 sayfa. 1. baski.


'mm- Rabbn' ve 'Mceddid-i Elf-i Sn' lakaplaryla anlan eyh Ahmed Sirhind 17. yzylda Hindistan'da yaamtr. O hem slmiyet'in kitab bir izgide yorumlanmas ve toplumun hurfelerden arndrlmas iin mcdele eden bir 'lim', hem de tasavvuf yolunun yksek tecrbelerine eriip edindii bilgileri dostlar ile paylaan bir 'sf' idi. Dnemin padiahlarnn slmiyet'e aykr uygulamalarna sessiz kalmayan Sirhind hapsedilmeyi gze alm ancak ilkelerinden ve mcdelesinden vaz gememiti. Bu ynleriyle o, slm dnyasnn, zellikle Hindistan'n 19. ve 20. yzyllardaki zgrlk, ilim ve ihy hareketlerine ilham kayna olmu, ayrca toplumun din ve tasavvuf anlayn yenileyen (mceddid) bir rehber olarak telkk edilmitir. Tasavvuf eitim (seyr u slk) ve varlk (vcd) dncesi konularnda ortaya koyduu yeni fikirler ve getirdii orijinal terimler ise, tasavvuf kltrne nemli bir katk salamtr.

Bu nemli ve renkli kiiliinden dolay, mm- Rabbn Ahmed Sirhind hakknda Douda ve Batda birok eser ve makale yaynlanmtr. lkemizde de bu konuda yeni bir eser yaynland. Dr. Necdet Tosun'un mm- Rabbn Ahmed Sirhind: Hayat, Eserleri, Tasavvuf Grleri ismiyle kaleme ald bu eser, stanbul'da nsan Yaynlar tarafndan neredildi.

Bu eser, bir 'Giri' ve alt 'Blm'den olumaktadr. Giri'te mm- Rabbn Ahmed Sirhind dneminde Hindistan'n siyas, din ve itima durumu ele alnmtr. Birinci Blm'de onun hayat ve eserleri, kinci Blm'de nesli ve halifeleri, nc Blm'de tasavvuf grleri, Drdnc Blm'de getirdii yenilikler, Beinci Blm'de kendisine ynelik tenkitler ve savunmalar, Altnc Blm'de ise Sirhind'nin tesirleri ele alnmtr.

Eser hazrlanrken ncelikle Sirhind'nin kendi eserleri ile onun hakknda yazlan mteber kaynaklar kullanlm, yeri geldike yeni almalardan da yararlanlmtr. Trkiye ktphanelerinde bulunmayan baz mhim eserler Hindistan ve Pakistan ktphanelerinden temin edilmi, konular ilenirken sistematik bir btnlk kurulmaya zen gsterilmitir.

Sirhind'nin tasavvuf grleri incelenirken 'tasavvuf eitim' ve 'varlk' grleri ayr ayr ele alnm, bn'l-Arab ile rtt ve ayrld konular ak bir ekilde gsterilmitir. Sirhind'nin tasavvuf grleri eserlerinde ve farkl mektuplarnda dank vaziyette bulunduu iin btncl olarak kavranmas olduka gtr. Yazar byk bir dikkat ve vukf ile bu dank paralar birletirip yorumlayarak onun tasavvuf dncelerini sistematik bir btnlk iinde okuyucuya sunmutur. Ayrca tarihte Sirhind'ye ynelik eletirilere ve bu eletirilere kar yazlan savunmalara temas ederek onun pek bilinmeyen ynlerini ortaya karmtr.

Bu yeni eserin, mm- Rabbn Ahmed Sirhind'nin daha iyi anlalmasna nemli katklar salayaca muhakkaktr.


  Yazarn Dier Kitaplar :

    mam Rabbani - Ahmed Sirhindi

 :: Editrn Seimi ::Ya Ben Ya stanbul (Osmanl Tarihinden Kesitler)

Sultan Yldrm Bayezid, Nibolu Sava\'nn ardndan Kont d...

 :Haftann Yaynevi:Kent Kitap

...

 :: Haftann Yazar ::Avni zgrel

1948 senesinde Ankara’da doan Avni zgrel, ilk, orta...

 :: Anket ::
Ayda Ka Kitap Okuyabiliyorsunuz?
1
2
3
ok Az
Hi Okumam


Anket sonular...

 :: Rportaj ::Yazmay Seviyorum


 :: Reklam :: :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?
Satın Almak için tıklayın


 :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?Webmaster | Gizlilik | Telif Haklar� |

�stanbul

� 2003 www.kitabiyat.com Her hakk� sakl�d�r.