Anasayfa | Yeni ��kanlar | Yay�nevleri | Yazarlar | �ye Ol | Hakk�m�zda | Reklam | Bize Yaz�n
A��l�� Sayfas� Yap | S�k Kullan�lanlara Ekle | Email |   24 May�s 2019   

 :: Kategoriler ::
Aile
Aratrma
Bavuru Kitaplar
Bilgisayar
Bilim
ocuk Kitaplar
Corafya
Dergiler
Ders Kitaplar
Din
Dizi
Doa
Edebiyat
Eitim-Kltr
Felsefe
Gezi
Hukuk
Kiisel Geliim
Klavuz Kitaplar
Mzik
Psikoloji
Salk
Sanat
Siyaset
Sosyoloji
Sreli Yaynlar
Tarih
Yabanc Dil
Yemek
letiim
Dnyas
iir

 :: E-Mail Listesi ::


Ekle kar :: Tarihte Bugn ::
Seluklu Devleti’nin kuruluu. (1040) Krm Trkleri’nin Moskova’y fethi. (1571)


 :: Linkler ::

  :: Reklam ::


Cevap Arada��n�z Her Soru ��in
 :: Yazarlar Listesi ::

erafeddin Glck

16.12.1940’ta demi’te dodu. lk, orta ve lise tahsilini zmir’de yapt. Kestane Pazar ve demi Kur’an Kurslarnda zel din tahsilde bulundu. 1960 ylnda balad Ankara niversitesi lahiyat Fakltesini 1964 ylnda bitirdi. Diyanet leri Bakanl merkez ve tara tekilatnda ksa bir mddet grev ifa etti. Krkkale’de vaizlik yapt. 1964-66 yllarnda Tuzla Piyade Okulunda yedek subay olarak askerlik hizmetini yerine getirdi. 1966 ylnda doktora tahsili iin Fransa’ya gitti. Doktorasn 1972’de Paris Sorbonne niversitesinde tamamlad. Doktora renimi esnasnda 1969 ylnda 9 ay Tunus’ta kald. 1973’te Erzurum slam limler Fakltesinde retim grevine balad. 1974 ylnda gittii Kahire’de bir sene aratrmalarda bulundu. 1977’de Doent, 1984’te Profesr oldu. 1985 ylnda Seluk niversitesi lahiyat Fakltesinde Profesr olarak greve balad. Dekan yardmcl, Seluklu Aratrmalar Merkezi Bakanl ve Temel slam Bilimleri Blm Bakanl gibi idari grevlerde bulundu. 1992’de Bakanlar Kurulu kararyla, yedi yllk bir sre iin Din lerli Yksek Kurulu yeliine seildi. 1999 ylnda grevi sona erdi. Sosyal, kltrel ve din amal pek ok yurtd seyahati yapt. Fransa, Msr, Almanya, Tunus, Cezayir, Fas, ngiltere, zbekistan, rdn ve Suudi Arabistan’da din ve ilm toplantlara katld. 1997’de Kuds’te Dinleraras Diyalog Toplantsnda “Samimi Bir Diyalog in Baz Mterek Noktalar” konulu bir tebli sundu. Halen Seluk niversitesi lahiyat Fakltesinde retim yesi olarak hizmet veren yazar Arapa, ngilizce ve Franszca bilmektedir. eitli dergi ve ansiklopedilerde yaymlanm ilm makalelerinin yan sra bilimsel toplantlarda sunulmu bildiri ve konferanslar da bulunan yazarn yaymlanm telif ve tercme almalar unlardr:
Kelam Asndan nsan ve Fiilleri, stanbul, 1979 (Trkiye Milli Kltr Vakf dl); (Bakllani ve nsan Filleri balyla) Ankara, Trkiye Diyanet Vakf, 1997 (“Bakllani’de nsann Filleri Anlay”, Doentlik Tezi, Erzurum, 1977).
Akaid, (mam Hatip Liseleri Ders Kitab, Sleyman Toprak ile birlikte), Ankara, Devlet Kitaplar, 1986; 1996.
Kelam: Tarih, Ekoller, Problemler, (Sleyman Toprak ile birlikte), Konya, 1988; 2001.
slam Akaidi, Konya, 1989; Konya, Esra Yaynlar, 1997.
Kur’an’da nsann Deeri, stanbul, 1989.
Allah, Kur’an, nsan, Konya, Esra Yaynlar, 1990.
Kur’an ve nsan, Konya, Esra Yaynlar, 1996.
Kelam Tarihi, Konya, Esra Yaynlar, 1998.
Din ve Toplum, Konya, Esra Yaynlar, 2000.
Kur’an ve Mekke, stanbul, z Yaynclk, 2007 (“La Revelation Coranique et son Environment Social”, Doktora Tezi, Paris, Sorbonne, 1972).
evirileri:
lmden Sonra Dirili, Subhi Salih, stanbul, 1976; 1998.
Kelam lminin Belli Bal Meseleleri, Ebu’l-Vefa Taftazani, stanbul, 1980; (Ana Konularyla Kelam balyla) Konya, Kitap Dnyas, 2000.
Ehl-i Snnet Akaidi, mam Muhammed Pezdevi, stanbul, 1981; 2000.

    Kur'an ve Mekke

 :: Editrn Seimi ::Ya Ben Ya stanbul (Osmanl Tarihinden Kesitler)

Sultan Yldrm Bayezid, Nibolu Sava\'nn ardndan Kont d...

 :Haftann Yaynevi:Kent Kitap

...

 :: Haftann Yazar ::Avni zgrel

1948 senesinde Ankara’da doan Avni zgrel, ilk, orta...

 :: Anket ::
Ayda Ka Kitap Okuyabiliyorsunuz?
1
2
3
ok Az
Hi Okumam


Anket sonular...

 :: Rportaj ::Yazmay Seviyorum


 :: Reklam :: :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?
Satın Almak için tıklayın


 :: Reklam ::

Bunlari Biliyor musunuz?Webmaster | Gizlilik | Telif Haklar� |

�stanbul

� 2003 www.kitabiyat.com Her hakk� sakl�d�r.